Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau: 1) Kim loại kiềm dùng để chế tạo hợp

Cho các phát biểu sau: 1) Kim loại kiềm dùng để chế tạo hợp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

1) Kim loại kiềm dùng để chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.

2) Kali được dùng làm tế bào quang điện.

3) Natri hiđrocacbonat được dùng làm bột nở trong công nghiệp thực phẩm.

4) Natri cacbonat là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm...

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn