Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau :             (1) Sục khí CO2</s

Cho các phát biểu sau :             (1) Sục khí CO2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau :

            (1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện kết tủa trắng.

            (2) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch NaAlO2 thấy xuất hiện kết tủa đen.

            (3) Ala – Gly không có phản ứng màu biure.

            (4) Fe, Cr, Al không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội.

Số phát biểu đúng là   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là (1), (3), (4).

(2) Sai vì kết tủa là keo trắng chứ không phải đen.

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn