Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau:      (a) Các chất CH3NH<s

Cho các phát biểu sau:      (a) Các chất CH3NH<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau:

     (a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

     (b) Thành phần chính của tinh bột là amilopectin.

     (c) Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng         

     (d) Anilin (C6H5NH2) tan ít trong nước.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn