Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau : (a) Cấu hình electron của kim loại

Cho các phát biểu sau : (a) Cấu hình electron của kim loại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau :

(a) Cấu hình electron của kim loại kiềm là những nguyên tố s

(b) Các kim loại kiềm có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.

(c) Các kim loại kiềm mềm do liên kết kim loại trong tinh thể yếu

(d) Ứng dụng kim loại sexi dùng làm tế bào quang điện

(e) Phương pháp thường dùng để điều chế kim loại kiềm là điện phân nóng chảy muối halogenua của kim loại kiềm.

Số phát biểu đúng là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn