Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các phát biểu sau về cacbohidrat (a) Glucozo và saccaro

Cho các phát biểu sau về cacbohidrat (a) Glucozo và saccaro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau về cacbohidrat

(a) Glucozo và saccarozo đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước

(b) Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit

(c)Trong dd glucozo và saccaroxo đều hoàn tan Cu(OH2, tạo phức màu xanh

(d)Khi thủy phân hoàn toàn hh gồm tinh bột và saccarozo trong môi trường axit chủ thu được 1 loại monosaccarit duy nhất

(e)Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dd AgNO3 trong NH3 thu được Ag

(g) Glucozo và saccarozo đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol

Số phát biểu đúng là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng a, b, c, e

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn