Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho) X

Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho) X

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho)

X + 4NaOH -> Y + Z + T + 2NaCl + X1

Y + 2[Ag(NH­3)2]OH -> C2H4NO4Na + 2Ag + 3NH3 + H2O

Z + HCl -> C3H6O3 + NaCl

T + Br2 + H2O -> C2H4O2 + X2

Phân tử khối của X là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn