Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Na2S

Cho các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Na2S<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Na2S2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng.

(b) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng.

(c) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.

(d) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S.

(e) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.

(f) Cho khí O3 tác dụng với Ag.

(g) Nung SiO2 và Mg (tỉ lệ mol 1:2) trong điều kiện không có không khí.

(h) Đốt khí H2S trong O2 dư.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) S

(b) N2

(c) Cl2

(d) S

(e) H2

(f) O2

(g) Si

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn