Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cân bằng hoá học: H<sub>2</sub> (k) + I<sub>2</sub> (k)

Cho cân bằng hoá học: H<sub>2</sub> (k) + I<sub>2</sub> (k)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cân bằng hoá học: H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k); ∆H > 0.    Cân bằng không bị chuyển dịch khi


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì số mol hh khí trước và sau pư bằng nhau

→ khi tăng hay giảm áp suất chung của hệ thì cân bằng không bị dịch chuyển

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn