Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số cùng biên độ và có các pha ban đầu là –π/3 và π/6.

Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số cùng biên độ và có các pha ban đầu là –π/3 và π/6.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là –π/3 và π/6. Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Pha ban đầu của dao động tổng hợp:

            (tan varphi =frac{{{A}_{1}}sin {{varphi }_{1}}+{{A}_{2}}sin {{varphi }_{2}}}{{{A}_{1}}text{cos}{{varphi }_{1}}+{{A}_{2}}text{cos}{{varphi }_{2}}}=frac{A.sin (frac{-pi }{3})+A.sin (frac{pi }{6})}{A.ctext{os}(frac{-pi }{3})+A.ctext{os}(frac{pi }{6})}Rightarrow varphi =frac{-pi }{12})

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn