Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C<

Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z; còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CTCT của X là: H2NCH2COOCH3 => Z là CH3OH

CTCT của Y là: CH2 = CHCOONH4 => T là NH3

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn