Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hình vẽ về cách thu khí bằng phương pháp dời nước :  <i

Cho hình vẽ về cách thu khí bằng phương pháp dời nước :  <i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình vẽ về cách thu khí bằng phương pháp dời nước :

 

Hình vẽ bên có thể áp dụng để thu được những dãy khí nào sau đây :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các khí không tan hoặc ít tan trong nước sẽ phù hợp với cách thu này.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn