Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hỗn hợp gồm 01 mol Zn và 02 mol Mg vào 400 ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 1M và AgNO3 1M.

Cho hỗn hợp gồm 01 mol Zn và 02 mol Mg vào 400 ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 1M và AgNO3 1M.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn và 0,2 mol Mg vào 400 ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 1M và AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong lượng dư dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, đltc). Giá trị của V là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Áp dụng bảo toàn electron cho trạng thái đầu và cuối:

Ta có: 2.nZn + 2.nMg = 3.nNO ↔ 2.0,1 + 2.0,2 = 3.nNO → nNO = 0,2 mol

→V = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn