Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho khối hai mươi mặt đều ( H ). Biết mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh mỗi đỉnh của nó là đỉ

Cho khối hai mươi mặt đều ( H ). Biết mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh mỗi đỉnh của nó là đỉ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho khối hai mươi mặt đều (left( H right).) Biết mỗi mặt của nó là một đa giác đều (p) cạnh, mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng (q) mặt. Ta có (left( {p;;q} right)) nhận giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khối 20 mặt đều thuộc loại (left{ {3;5} right}).

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn