Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải phương trình: (z2 – z)(z2 + 5z +

Giải phương trình: (z<sup>2</sup> – z)(z<sup>2</sup> + 5z +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải phương trình: (z2 – z)(z2 + 5z + 6) = 10


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Pt ⇔z(z – 1)(z + 2)(z + 3) = 10

⇔[z.(z + 2)].[(z – 1)(z + 3)] = 10

⇔[z2 + 2z].[z2 + 2z – 3] = 10

Đặt t = z2 + 2z

Phương trình ⇔t(t – 3) = 10

⇔t2 – 3t – 10 = 0⇔

Với t = -2=>z2 + 2z = -2⇔z2 + 2z + 2 = 0⇔z = -1 ± i

Với t = 5 =>z2 + 2z = 5⇔z2 + 2z – 5 = 0 ⇔z = -1 ± √6

Nghiệm của phương trình là: z = -1 ± i; z = -1 ± √6.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn