Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z – 2 – 4i = 0.Tìm số phức liê

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z – 2 – 4i = 0.Tìm số phức liê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho số phức z thỏa mãn (1 + i)z – 2 – 4i = 0.Tìm số phức liên hợp của z.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

(1 + i)z – 2 – 4i = 0 ⇔(1 + i)z = 2 + 4i ⇔z = ⇔z =

⇔z = 3 + i.

Suy ra = 3 – i.

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn