Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện t

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, tâm I thuộc đường thẳng (d): x – y + 3  = 0 và có hoành độ x1 = frac{9}{2}, trung điểm của một cạnh là giao điểm của (d) và trục Ox. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

I có hoành độ x1 =  và I ∈(d): x – y – 3 = 0 =>I( ; )

Vai trò A, B , C, D là như nhau nên trung điểm M của cạnh AD là giao điểm của (d) và Ox, suy ra M(3;0)

AB = 2IM = 2 = 2 = 3√2

SABCD = AB.AD = 12 ⇔AD =  = = 2√2

AD⊥(d) và M∈ AD suy ra phương trình AD: 1(x -3) + 1.(y – 0) = 0 ⇔x + y – 3 = 0

Lại có MA = MD =  √2

Vậy tọa độ A, D là nghiệm của hệ phương trình:

Vậy A(2;1), D(4;-1)

I( ; ) là trung điểm của AC , suy ra

Tương tự I cũng là trung điểm BD nên ta có: B(5;4)

Vậy tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật là (2;1), (5;4),(7;2) , (4; -1)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn