Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,15 mol CuSO4</su

Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,15 mol CuSO4</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam bột sắt vào dung dịch chứa 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,725m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kết quả sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại => Fe dư

Fe + 2H+ -> Fe2+ + H2

Fe + Cu2+-> Fe2+ + Cu

Có : nFe2+ = 0,5nH+ + nCu2+ = 0,25 mol

Bảo toàn khối lượng : mFe + mCu2+ + mH+ = mhh KL + mH2 + mFe2+

=> m + 64.0,15 + 0,2 = 0,725m + 2.0,1 + 56.0,25

=> m = 16g

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn