Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 40 Ω và độ tự cảm L=07pi H  tụ điện có điện dung C=100pi

Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 40 Ω và độ tự cảm L=07pi H  tụ điện có điện dung C=100pi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 40 Ω và độ tự cảm (L=frac{0,7}{pi }H), tụ điện có điện dung (C=frac{100}{pi }mu F) và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = (100sqrt{2}text{cos100}pi text{t(V)}). Thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cảm kháng ZL = ωL = 70Ω ; Dung kháng ZC = (ωC)-1 = 100Ω ; r = 40Ω

Tổng trở : (Z=sqrt{{{(R+r)}^{2}}+{{({{Z}_{L}}-Z{}_{C})}^{2}}}=sqrt{{{(R+40)}^{2}}+{{30}^{2}}}) = 50Ω

Điện áp hiệu dụng: (U=frac{{{U}_{0}}}{sqrt{2}})= 100V

Công suất tiêu thụ trên toàn mạch:

(P={{I}^{2}}(R+r)=frac{{{U}^{2}}(R+r)}{{{Z}^{2}}}=frac{{{U}^{2}}(R+r)}{{{(R+r)}^{2}}+{{30}^{2}}}=frac{{{U}^{2}}}{(R+r)+frac{{{30}^{2}}}{(R+r)}})

AD BĐT Cô si hai số không âm Pmax­ ­ ­ khi (R + r) = 30Ω --> R  < 0

Vì mẫu số là hàm nghịch biến nên Pmax  khi R = 0.

Thay vào được P = 160W

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn