Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho một số tính chất sau : (1) Là polisaccarit             

Cho một số tính chất sau : (1) Là polisaccarit             

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho một số tính chất sau :

(1) Là polisaccarit                                          

(2) Là chất kết tinh, không màu

(3) Khi thủy phân tạo thành glucozo và fructozo

(4) Tham gia phản ứng tráng gương

(5) Phản ứng với Cu(OH)2

Các tính chất của saccarozo là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn