Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mức năng lượng của nguyên tử hirdo xác định bằng công th

Cho mức năng lượng của nguyên tử hirdo xác định bằng công th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mức năng lượng của nguyên tử hirdo xác định bằng công thức E_{n}=\frac{E_{0}}{n^{2}} (E0 = -13,6 eV, n = 1,2,3,4.........).Để có thể bức xạ tối thiểu 6 photon thì Nguyên tử H phải hấp thụ photon có mức năng lượng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn