Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Cho phản  ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước

  Cho phản  ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 
Cho phản  ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước:
(dd) +3B (dd)          rightleftharpoons      C(dd) +3D(dd)
Khi thêm nước vào dung dịch cân bằng sẽ;


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cho phản  ứng thuận nghịch thực hiện trong dung dịch nước:

(dd) +3B (dd)                C(dd) +3D(dd)

Khi thêm nước vào dung dịch cân bằng sẽ

Không chuyển dịch

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn