Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phương trình hóa học: FeS + HNO<sub>3</sub> -> Fe(NO<sub

Cho phương trình hóa học: FeS + HNO<sub>3</sub> -> Fe(NO<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phương trình hóa học: FeS + HNO3 -> Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + NO2 + H2O.

     Biết tỉ lệ số mol NO và NO2 là 3 : 4. Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số các chất là những số nguyên tối giản thì hệ số của HNO3

   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

FeS -> Fe+3 + S+6+ 9e

7N+5 -> 3N+2 + 4N+4 – 13e

13FeS + 102HNO3 -> 13Fe(NO3)3 + 13H2SO4 + 27NO + 36NO2 + 38H2O

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn