Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ : CO2 

Cho sơ đồ : CO2 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ :

CO2 overset{(1)}{rightarrow} (C6H10O5)n overset{(2)}{rightarrow} C6H12O6 overset{(3)}{rightarrow} C2H5OH overset{(4)}{rightarrow} CH3COOH

Tên gọi của các phản ứng nào sau đây không đúng :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

D sai. Phản ứng cộng hợp phải có dạng : A + B -> C

(1) : CO2 + H2O -> (C6H10O5) + O2

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn