Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho x là số thực dương khai triển nhị thức ( x^2 + d1x )^12 ta có hệ số của số hạng chứa x^m bằng 79

Cho x là số thực dương khai triển nhị thức ( x^2 + d1x )^12 ta có hệ số của số hạng chứa x^m bằng 79

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho x là số thực dương, khai triển nhị thức ({left( {{x^2} + dfrac{1}{x}} right)^{12}}) ta có hệ số của số hạng chứa ({x^m}) bằng 792. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: ({left( {{x^2} + dfrac{1}{x}} right)^{12}} = sumlimits_{k = 0}^{12} {C_{12}^k{{left( {{x^2}} right)}^{12 - k}}{{left( {dfrac{1}{x}} right)}^k}}  = sumlimits_{k = 0}^{12} {C_{12}^k{x^{24 - 3k}}} ), do đó hệ số của số hạng chứa ({x^m}) trong khai triển trên ứng với (24 - 3k = m Leftrightarrow k = dfrac{{24 - m}}{3}).

Theo bài ra ta có (C_{12}^{dfrac{{24 - m}}{3}} = 792 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}dfrac{{24 - m}}{3} = 5dfrac{{24 - m}}{3} = 7end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}m = 9m = 3end{array} right.).

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn