Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho x, y, z > 0 ; xyz = 1

Cho x, y, z > 0 ; xyz = 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho x, y, z > 0 ; xyz = 1


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Dấu “=” xảy ra khi x = y = z = 1

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn