Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng (d1) :

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng (d<sub>1</sub>) :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng (d1) : frac{x-1}{2}= frac{y+2}{1}= frac{z-2}{-2} , (d2):left{begin{matrix}x=2-ty=3+tz=4+tend{matrix}right. và mặt phẳng (α): x – y + z – 6 = 0. Lập phương trình đường thẳng (d) biết (d) //(α) và (d) cắt (d1);  (d2)  lần lượt tại M và N sao cho MN = 3√6


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

M ∈(d1) =>M(1 + 2m; -2 + m; 2 – 2m)

N ∈(d2) =>N(2 – n; 3 + n; 4 + n)

=>= (2m + n – 1; m – n – 5; -2m – n – 2); = (1;-1;1)

MN//( α) =>. = 0 ⇔ 2m + n – 1 – (m – n – 5) – 2m – n – 2 = 0 ⇔- m + n + 2 = 0 ⇔n = m – 2

=> =(3m – 3; -3; – 3m)

=> NM =  = 3

NM = 3√6 ⇔ 2m2 – 2m + 2 = 6 ⇔m2 – m – 2 = 0 ⇔

m = -1: M(-1;-3;4) (loại vì M ∈(α))

m = 2: M(5; 0 ; -2) và = 3(1;-1;-2) =>(d): =

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn