Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chọn câu đúng Chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nế

Chọn câu đúng Chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu đúng

Chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách giải:

Xem bảng 30.1 (SGK trang 155) ta có giới hạn quang điện của đồng là: λ= 0,3 μm

Điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện: λ ≤ λ0

=> Ánh sáng có bước sóng λ = 0,4 μm > λ nên không xảy ra hiện tượng quang điện.

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn