Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phát biểu đúng nhất về hợp lực tác dụng lên vật     

Chọn phát biểu đúng nhất về hợp lực tác dụng lên vật     

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phát biểu đúng nhất về hợp lực tác dụng lên vật

    


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hợp lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng của gia tốc vật

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn