Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phương án đúng. Sóng dọc là sóng

Chọn phương án đúng. Sóng dọc là sóng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phương án đúng. Sóng dọc là sóng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.

Đáp án đúng là D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn