Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có các nhận xét sau: (a) Amino axit là chất rắn vị hơi ngọt (b) Protein có phản ứng màu biure với

Có các nhận xét sau: (a) Amino axit là chất rắn vị hơi ngọt (b) Protein có phản ứng màu biure với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các nhận xét sau:

(a) Amino axit là chất rắn vị hơi ngọt

(b) Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2

(c) Protein đơn giản là những protein chỉ được tạo thành từ các gốc α-aminoaxit

(d) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa các aminoaxit là liên kết peptit. Có bao nhiêu nhận xét đúng ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các nhận xét đúng: (a),(b) (c)  => có 3 nhận xét đúng

(d) sai vì liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa các α- amino axit là liên kết peptit.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn