Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là:

Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hoán vị gen xảy ra do có sự tiếp hợp và trao đổi chéo của các cromatit không chị em của 2 NST tương đồng trong kì đầu giảm phân 1, nhờ đó 2 gen alen có thể hoán đổi vị trí với nhau

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn