Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bảo vệ đa dạng sinh học là

Bảo vệ đa dạng sinh học là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bảo vệ đa dạng sinh học là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo vệ đa dạng sinh học là bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, số lượng loài và các hệ sinh thái.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn