Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cây hạt trần ngự trị vào...

Cây hạt trần ngự trị vào...

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cây hạt trần ngự trị vào...


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cây hạt trần ngự trị vào kỉ Triat (Tam điệp) và kỉ Jura.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn