Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Công thoát electron của một kim loại là 236eV. Cho h = 6625.10-34J.s; c = 3.108m/s; 1eV = 16.1019J.

Công thoát electron của một kim loại là 236eV. Cho h = 6625.10-34J.s; c = 3.108m/s; 1eV = 16.1019J.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thoát electron của một kim loại là 2,36eV. Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; 1eV = 1,6.1019J. Giới hạn quang điện của kim loại trên là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công thoát của kim loại được tính theo công thức (A = {{hc} over {{lambda _0}}} Rightarrow {lambda _0} = {{hc} over A})

Thay số vào ta được ({lambda _0} = {{hc} over A} = {{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} over {2,36.1,{{6.10}^{ - 19}}}} = 5,{26.10^{ - 7}}m approx 0,53mu m)

Chọn đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn