Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức phân tử của triolein là  

Công thức phân tử của triolein là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức phân tử của triolein là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Triolein : (C17H33COO)3C3H5

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn