Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dao động tắt dần là dao động

Dao động tắt dần là dao động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dao động tắt dần là dao động


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Dao động tắt dần là dao động có cơ năng giảm dần theo thời gian.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn