Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nố

Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100Ω  và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/ π . Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn