Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự

Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L một hiệu điện thế u = U0cosωt. Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có biểu thức là 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn