Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy các chất giảm dần theo tính axit là :

Dãy các chất giảm dần theo tính axit là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy các chất giảm dần theo tính axit là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cl là nhóm hút e => Càng nhiều Cl và nằm ở nhánh càng gần so với nhóm COOH thì khả năng hút e càng mạnh => O – H trong nhóm COOH càng phân cực. Tính axit càng mạnh

=>A

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn