Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy kim loại nào dưới đây điều chế được bằng cách điện phân

Dãy kim loại nào dưới đây điều chế được bằng cách điện phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy kim loại nào dưới đây điều chế được bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua   ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn