Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để đốt cháy 1mol ankan X cần 5mol oxicông thức của ankan đó là

Để đốt cháy 1mol ankan X cần 5mol oxicông thức của ankan đó là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để đốt cháy 1mol ankan X cần 5mol oxi,công thức của ankan đó là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công thức của ankan là: ({C_n}{H_{2n + 2}})

                  ({C_n}{H_{2n + 2}} + {{3n + 1} over 2}{O_2}buildrel {{t^o}C} over
longrightarrow nC{O_2} + (n + 1){H_2}O)

Theo p/ư                  1          ({{3n + 1} over 2})      

Theo đầu bài            1             5

 =>  ( Rightarrow {1 over 1} = {{{{3n + 1} over 2}} over 5} Rightarrow n = 3) công thức phân tử của X là: C3H8­

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn