Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để làm mềm một mẫu nước cứng chứa x mol Mg2+ , y

Để làm mềm một mẫu nước cứng chứa x mol Mg2+ , y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để làm mềm một mẫu nước cứng chứa x mol Mg2+ , y mol Ca2+ và 0,06 mol HCO3- người ta phải dùng một thể tích vừa đủ dung dịch nào dưới đây:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2(nMg2+ + nCa2+) = nHCO3- = 2nCO3 = 3nPO4

=> Ta có thể dùng : CO32- (0,03 mol) hoặc PO43- (0,02 mol)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn