Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

  Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng chất nào

  Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng chất nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 

Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng chất nào .


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

HCOOH có phản ứng tráng bạc tạo Ag còn CH3COOH thì không

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn