Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Để tạo giống lai có ưu thế lai cao người ta không sử dụng kiểu lai nào dưới đây?

Để tạo giống lai có ưu thế lai cao người ta không sử dụng kiểu lai nào dưới đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, người ta không sử dụng kiểu lai nào dưới đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Để tạo giống lai có ưu thế lai cao, người ta không sử dụng lai phân tích

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn