Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giới hạn thái là gì?

Giới hạn thái là gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giới hạn thái là gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo thời gian

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn