Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bộ ba trên tARN gọi là

Một bộ ba trên tARN gọi là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bộ ba trên tARN gọi là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bộ ba trên tARN được gọi là anticodon ( bộ ba đối mã )

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn