Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân 10 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực tr

Điện phân 10 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân 10 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 10 phút 30 giây vói dòng điện có cường độ  I = 2A, thu được m gam Ag. Giả sử hiệu suất phản ứng điện phân đạt   100%.

Giá trị của m là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn