Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân với điện cực trơ (H = 100%) 100 gam dung dịch X ch

Điện phân với điện cực trơ (H = 100%) 100 gam dung dịch X ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân với điện cực trơ (H = 100%) 100 gam dung dịch X chứa FeCl3 16,25%; HCl 3,65% và CuCl2 13,5% trong 1 giờ 15 phút với cường độ dòng điện không đổi là 7,72 ampe thu được dung dịch Y. Khối lượng dung dịch Y thay đổi thế nào so với khối lượng dung dịch X (biết khí sinh ra không tan trong nước và nước bay hơi không đáng kể)?

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có:

                   FeCl3  ->  Fe3+   +    3Cl-

                   0,1    ->   0,1    ->    0,3

                   HCl   ->   H+   +    Cl-

                   0,1    ->  0,1   ->  0,1

                  CuCl2  ->  Cu2+  +   2Cl-

                  0,1    ->    0,1   ->  0,2

=> Tổng số mol Cl- là 0,6 mol

Dùng công thức faraday có tổng số mol e = It/F = 7,72.4500 : 96500 = 0,36 mol

Vì nFe3+ + 2nCu2+ = 0,3 mol < 0,36 mol < nFe2+ + 2nCu2+ + nH+ = 0,4 mol nên Fe3+, Cu2+ hết, H+ còn dư

=> n H2 = 1/2 nH+ phản ứng =  (0,36 - 0,3)/2 = 0,03 mol

nCu = nCu2+ = 0,1 mol

2Cl-     -> Cl2    +    2e

               0,18       0,36

=> mX - mY = mCu + mH2 + mCl2 = 64.0,1 + 2.0,03 + 71.0,18 = 19,24 gam

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn