Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn h

Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng dòng điện một chiều có cường độ ổn định. Sau t (h), thu được dung dịch X và sau 2t (h), thu được dung dịch Y. Dung dịch X tác dụng với bột Al dư, thu được a mol khí H2. Dung dịch Y tác dụng với bột Al dư, thu được 4a mol khí H2. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bảo toàn điện tích

 

Lời giải :

Tại 2t(s) thì dung dịch sau điện phân gồm SO42- (x mol), Na+ (y mol) và H+ (8a mol)

Bảo toàn điện tích : 2nSO4 = nNa+ + nH+ => 2x = x + 8a => x = 8a

Tại t(s) thì quá trình điện phân xảy ra như sau :

Tại Catot :

Cu2+ + 2e -> Cu

Tại Anot :

2Cl- -> Cl2 + 2e

2H2O -> 4H+ + O2 + 4e

Dung dịch sau điện phân gồm Cu2+ , H+ (2a mol), Na+ (x mol), SO42- (x mol)

Ta có : ne trao đổi = 2nCl- + nH+ = x + 2a = 10a

Như vậy ta thấy :

D sai. VÌ nước bắt đầu điện phân ở anot tại thời điểm 0,8t (s)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn