Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Diễn thế nguyên sinh có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc

Diễn thế nguyên sinh có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Diễn thế nguyên sinh có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm sau đây?

(1) bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.                           (2) được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.

(3) quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hại môi trường.           (4) kết quả cuối cùng sẽ tạo ra quần xã đỉnh cực.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Diễn thế nguyên sinh có các đặc điểm là (1) (2) (4)

Diễn thế nguyên sinh không gắn với phá hoại môi trường mà nó tạo ra môi trường sống cho các loài sinh vật

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn